Anmälan

Tävling *
Klass *
Deltagare 1
Deltagare 2
Fakturaadress
*
Att anmäla sig och starta i Kalmar Swimrun innebär att deltagarna har förstått och accepterar tävlingens samtliga regler. Personnummer behövs för att urskilja deltagare med samma namn och efternamn i händelse av olycka och för fakturering av anmälningsavgiften. Personuppgifter kommer att hanteras i enlighet med PUL. Ange era uppgifter och var speciellt noga med e-postadressen. All kontakt med er kommer att ske primärt via e-post och Facebook. Gå gärna in och följ oss på Facebook. Vid förhinder, eventuell sjukdom eller skada återbetalar inte arrangören någon del av startavgiften. För försäkringsalternativ se t.ex. www.startklar.nu. Fram till och med 2018-06-14 kan ändringar i laget göras mot erläggande av en administrativ avgift på 200 kr. Ändringar görs genom kontaktformulär och/eller mail. Efter angivet datum kan ändring av laget göras på tävlingsdagen vid angivna tider för uthämtning av nummerlapp. Sker byte av lagmedlem tävlingsdagen utgår en administrativ avgift om 300 kr. Avgiften betalas kontant på plats.
Du erhåller en faktura med 10 dagars betalningsvillkor och ert lag registreras så fort betalning är oss tillhanda.